جوان زشتی که رکورد جراحی زیبایی را شکست! عکس

جوان زشتی که رکورد جراحی زیبایی را شکست! عکس

به گزارش نازوب، این پسر به نام جدلیكا اولین جراحی زیبایی خود را در سن 22 سالگی و با عمل بینی خود آغاز كرده است و تاکنون با 89 جراحی زیبایی دیگر به این کار خود ادامه داده است.

این جوان 32 ساله معتقد است كه عمل زیبایی اعضای بدن كاری بمراتب بهتر از رفتن به باشگاه های بدنسازی و تقویت عضله ها است!

جوان زشتی که رکورد جراحی زیبایی را شکست! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان