دختری 24 ساله با استعدادی متفاوت و ویژه / عکس

دختری 24 ساله با استعدادی متفاوت و ویژه / عکس
به گزارش نازوب، یک دختر 24 ساله چینی اهل استان هیبی از استعداد ویژه‌ای برخوردار است؛ وی می‌تواند با هر دو دست خود به طور همزمان بنویسد. بنا به این گزارش چن سیوان می‌تواند با دو دست به شکل همزمان بنویسد. به طوری که این نگارش میتواند به زبان‌ های مختلف باشد.
 
 
این دختر خانم 24 ساله در دوران دبیرستان به شکلی تصادفی متوجه این توانایی شد و در حال حاضر به عنوان یک مترجم زبان انگلیسی به چینی مشغول به کار است.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان