ما را دراینستاگرام دنبال کنید

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم 16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+
این خانم 46 ساله آمریکایی که در یک حادثه تیراندازی همه اعضای صورت وی از جمله بینی و دهانش از بین رفته بود، در دسامبر سال 2008 به مدت 22 ساعت تحت جراحی پیوند اعضای صورت قرار گرفت و روز گذشته نیز برای نخستین بار مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت.اعضا
 

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

چهره پیش از حادثه 

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

چهره بعد ازحادثه که به دلیل از بین رفتن بینی، با دستگاهی که روی گلوی وی نصب شده، نفس می‌کشد !

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+

عكسهای اولین پیوند اعضای صورت یک خانم  16+


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان