عکس های جالب از پدیده نادر نصف شدن زیبای دریا!!

عکس های جالب از پدیده نادر نصف شدن زیبای دریا!!
در نزدیكی جزیره جیندو در كره جنوبی هرساله و تنها بمدت كوتاهی یكی از اتفاقات نادر بر روی كره خاكی رخ می دهد.در این منطقه و سالانه تنها دوبار و آنهم بمدت یك ساعت آب دریا در نزدیكی جزیره جیندو كره جنوبی عقب نشینی كرده و مسیری 3 كیلومتری با عرض 40 متر خشكی در وسط دریا ایجاد می شود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان