laghari

اقدام غیرانسانی دفن کودکان زنده در کود!! عکس

اقدام غیرانسانی دفن کودکان زنده در کود!! عکس
به گزارش نازوب، در یکی از آداب و رسوم غیرانسانی در روستاهای هند موقع خورشید گرفتگی کودکان بیمار را درون ستونی از کود تا گردن دفن می‌کنند به امید اینکه شفا پیدا کنند!
 
 

اقدام غیرانسانی دفن کودکان زنده در کود!! عکس

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان