47 سالگی عابدزاده در شهر لس آنجلس/ عکس

47 سالگی عابدزاده در شهر لس آنجلس/ عکس
عابدزاده که تازه 47 ساله شده ، در همین فرمی است که می بینید . تیم عکس دیروز گرفته شده .به گزارش نازوب شهریار داستان از آن دست بازیكنانی بود كه در اوج به یكباره محو شد و كمتر كسی اسمش را شنید .او كه در پست هافبك میانی بازی می كرد و جزو خوب های تیم های تهرانی بخصوص در رده های پایه بود حالا در آمریكاست و مربیگری می كند.
 
 
هر چند چهره او نشانی از پیری و خروج از فر م ایده آل بازیگری ندارد اما داستان در لس آنجلس مشغول مربیگری است ؛جایی كه احمدرضا عابدزاده برای اقامت انتخاب كرده و با توجه به ایرانیزه شدن تیم لس آنجلس بلوز كم كم تعداد فوتبالی ها در این شهر زیاد می شود.داستان دیروز كنار احمدرضا عابدزاده این عكس را برای یادگاری گرفته است. 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان