پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدایا حتی وقتی فدای تو می شوم باز هم می بینم همان هم خودت بهم عطا کردی!

 

 

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ
ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ
ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ گنهکارم. . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش
راهِ آسمان باز است، پر بکش . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می‌خواند
اگر هیچکس نیست، خدا که هست . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خداوند امید شجاعان است، نه بهانه ی ترسوها . . .

*

خدایا چگونه بخوانم تو را

چگونه برایت بندگی کنم

خدای مهرباااانم

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدا مرحم تمام دردهاست
هرچه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد
خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدایا

در من کسی هست که

صدا میزند تو را ..

به فریادش برس !

*

برای دردهایم نشانه میگذارم

تا یادم بماند کجا دست خدا را نگرفته ام !

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

توهدفی، من دنبال توام
تو معبودی، من عبد توام
توعشقی، من عاشق توام
تو نوری، من شب پره توام
تو بال باش، من پرنده ام
تو ارباب باش، من برده ام
تو همراه باش، من رونده ام
تو ناز باشی، من نیازم
تو آوازباشی، من یه سازم
خدایا فقط باش، که بی تومی بازم . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خداوندا
مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی
حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
وگرنه این چه نمازی بود که من باتو
نشسته روی به محراب و دل به بازارم . . .؟

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

آرامش در زندگی

نبودن جدال نیست

بلکه تجربه حضور خداست!

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ
ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ, ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

می خواستم دستان خدا را بگیرم
ندا آمد: دستان افتاده ای را بگیر . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

به آنان که در زمین اند رحم کن
تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

عهدی را که در طوفان با خدا می بندی در آرامش فراموش نکن . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

“عشق و محبت” ردپای خدا در زندگیست
امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای ” خدا ” باز دارد . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

ای انسان، قدر خود را بدان؛ به حدی گرانی ، که فقط خدا توان خریدت را دارد
پس خود را به قیمت حسرتی تلخ، به تاراج مده . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

چتر نمیخواهم
میخواهم باران رحمتت را با همه ی وجودم احساس کنم
زندگیتان سرشار از رحمت خداوند باد . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و درهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست
بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید
همان کس که میان تو و او دشمنی است
گویی دوستی گرم و صمیمی است . . .
(آیه ی ۳۴ سوره فصلت)

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدای را باید شناخت
که اوست دهنده بی منت
اگر همه بستانند او بدهد
و چون او بدهد کَس نتواند بستاند . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

تمام غصه های دنیا رو میشه با یک جمله تحمل کرد :
خدایا میدانم که میبینی . . .

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری ؟

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدا آن حس زیبایی ست که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت میگوید
کنارت هستم ای تنها . . .
و دل آرام میگیرد

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن…

 

پیامک های جدید، زیبا و نو برای خدا

 

نگران فردایت نباش

خدای دیروز و امروز، خدای فردا هم هست

ما اولین بار است بندگی می کنیم

ولی او بی زمانی است که خدایی می کند

اعتماد کن به خدایی اشبرچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان