falhafezz
falhafezz
laghari

زن عجیبی که پدر و مادرش میمون ها بوده اند!! عکس

مجموعه : جالب ترین ها
زن عجیبی که پدر و مادرش میمون ها بوده اند!! عکس
مارینا چپمن زنی انگلیسی است که دوران کودکی اش را در کنار میمون ها سپری کرده است. به گزارش نازوب، او در سال 1954 کودکی حدودا چهار ساله بوده است که توسط تعدادی افراد ناشناس دزدیده و سپس در جنگل رها شد. هنگامی که تنها و بی کس در جنگل رها شد خود را در میان میمون ها دید و جالب این جاست که میمون ها برای برقراری ارتباط با او بسیار تلاش کرده بودند . سرانجام ارتباطی دو طرفه میان او و میمون ها شکل گرفت و حتی توانست میمون ها را سرپرستی کند . او غذا خوردن , راه رفتن و بالا رفتن از درختان را از میمون ها آموخته است .

زن عجیبی که پدر و مادرش میمون ها بوده اند!! عکس

آنها حتی با شیوه های درمانی خود دل درد مارینا را نیز درمان کرده بودند . پس از ده سال زندگی در کنار میمون ها سرانجام تعدادی از افراد محل مارینا را یافته و او را به دنیای انسان ها بازگردانده اند. نازوب، او در حال حاضر بیش از شصت سال سن دارد و با این که دارای دو فرزند و سه نوه است همچنان زندگی در جنگل را بیشتر از شهر دوست دارد .

زن عجیبی که پدر و مادرش میمون ها بوده اند!! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان