اقدام وحشتناک زن امریکایی علیه همسرخیانتکارش18+

اقدام وحشتناک زن امریکایی علیه همسرخیانتکارش18+
به گزراش  نازوب، یک زن 50 ساله آمریکای به خاطر مجازات عجیب و وحشتناکی که علیه همسرش اعمال کرد دادگاهی شد. این زن که اهل فلوریداست و کاترین نام دارد هنگامیکه متوجه شد همسرش به او خیانت میکند آلت تناسلی او را قطع کرد.
همسر 60 ساله این زن در سال 2011 با زن دیگری آشنا شده و رابطه  پنهانی آغاز کرد، کاترین به شوهرش مشکوک شد و موفق شد او را غافلگیر کند و برای اینکه درس خوبی به او داده باشد, درحالیکه فریاد میزد " تو لیاقت مرد بودن را نداری" دست به این اقدام عجیب زد.

 

اقدام وحشتناک زن امریکایی علیه همسرخیانتکارش18+
 
دادگاه این زن را به حبس ابد محکوم کرده است . گفتنی است او بعد از گذراندن 7 سال از دوران محکومیتش در لیست انتظار عفو مشروط قرار خواهد گرفت.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان