لامپ سرد وارد بازار می شود!

مجموعه : اخبار
لامپ سرد وارد بازار می شود!
علی صانعی- مجری طرح  با تاکید بر اینکه لامپهای تولید شده، لامپهای فوق کم مصرف است، گفت: لامپهای LED تولید شده جز لامپهای فوق کم مصرف هستند که 95 درصد نسبت به لامپهای رشته‌ای و 80 درصد نسبت به لامپ‌های کم مصرف فعلی صرفه جویی انرژی دارد

وی با بیان اینکه 80 درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف می شود، اظهار داشت: 80 درصد برق خانگی در بخش روشنایی مصرف و از سوی دیگر 64 درصد از برق کشور در حیطه روشنایی صرف می‌شود.

صانعی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه روشنایی ادامه داد: قرار گرفتن این لامپها در سبد انرژی خانوار 8 درصد مصرف اضافه انرژی را جبران می‌کند.

مجری طرح، فناوری مورد استفاده در این نوع لامپها را دیودهای گسیلهای نور دانست و افزود: در این لامپها به جای استفاده از التهاب یک رشته مانند لامپهای رشته ای و یا التهاب گاز مانند لامپهای گازی از قوانین کوانتوم استفاده شده است.

وی توضیح داد: بر این اساس کریستالهای خاصی به دور میدان الکتریکی شروع به تشعشع می کنند و متناسب با انرژی تخلیه شده نورهای مختلفی چون زرد، آبی و سفید را ایجاد می‌کند.

صانعی با تاکید بر اینکه لامپهای فوق کم مصرف نشکن هستند، یادآور شد: لامپهای تولید شده فاقد حباب هستند چراکه در این لامپها از لامپهای LED مختلف با ساختار ذرت شکل استفاده شد و قادر است نور 360 درجه را به صورت یکنواخت به محیط ارائه دهد.

مجری طرح با بیان اینکه لامپ‌های تولید شده سرد است، اظهار داشت: این لامپ‌ها حرارتی تولید نمی‌کند و کاملا سرد است.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه 85 درصد روشنایی کشور به سمت فناوری LED هدایت شود و با اجرای این پروژه تحقیقاتی 10 سال زودتر به این فناوری دست یافتیم.

این محقق کاهش تولید دی اکسید کربن را از دیگر مزایای توسعه فناوری LED  ذکر کرد و ادامه داد: در صورتی که دولت در تولید این نوع لامپ‌ها سرمایه گذاری کند زمان کافی داریم تا این فناوری زودتر از سایر کشورها ارتقا دهد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان