زنی که برای سرش 2 میلیون دلار جایزه گداشتند! عکس

زنی که برای سرش 2 میلیون دلار جایزه گداشتند! عکس
در زمان شروع جنگ جهانی دوم نانسی ویک در فرانسه خبرنگار بود. این زن داوطلبانه به خدمت نیروی مقاومت فرانسه درآمد و شبکه جاسوسی بسیار گسترده و کارآمدی را تشکیل داد. به قدری در کار خود ماهر بود که نیروی پلیس مخفی نازی (گشتاپو) دو میلیون دلار برای سر او جایزه گذاشتند.
 
نانسی ویک، محل تولد: نیوزیلند
 
همکاری با کشورهای فرانسه، انگلیس، آمریکا و استرالیا
 
 
 
به گزارش ناز وب پس از جنگ، پنج کشور فرانسه، انگلیس، آمریکا و استرالیا و نیوزیلند به خاطر خدمات شایان ویک از او تقدیر به عمل آوردند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان