فرشتگان

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

این هم زیباترین اعتراض فاصله ی انسان ها با طبیعت!

 

قرن هاست که انسان ها با ساخت خانه های بزرگ و گسترش کارخانه ها و مناطق صنعتی از طبیعت دور شده اند و آسیب های جدی نیز به آن وارد کرده اند که گاهی جبران آن غیرممکن است.

 

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

به گزارش نازوب، “جیمز گراشو” هنرمندی است که یک راه جالب برای اعتراض به این ساخت و سازها پیدا کرده است. ایده وی می تواند انسان ها را مدتی به فکر فرو ببرد چرا که کاملا مشخص است ما از طبیعت با همه زیبایی هایش دور شده ایم.

 

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

این هنرمند مجسه های کاغذی خانه را با گل های زیبا ترکیب کرده است تا به هدفی واحد برسد. در این هنر می توان دید که انسان ها با خانه های خود گل ها را ویران کرده اند و باید این موضوع متوقف شود.

 

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

زیباترین اعتراض به فاصله انسان با طبیعت (عکس)

دیگر مطالب جذاب


laghari
بیوگرافی هنرمندان