فرشتگان

چهره دیدنی عمو پورنگ در سال 1379

چهره دیدنی عمو پورنگ در سال 1379

به گزارش نازوب داریوش فرضیایی یا “عمو پورنگ” مجری پرانرژی برنامه کودک و نوجوان عکسی از 15 سال پیش خود را به اشتراک گذاشت.

 

چهره دیدنی عمو پورنگ در سال 1379

 

 

 

داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) ۱۵ سال پیش در ساختمان قدیمی رادیو(میدان ارگ) / گروه گزارش رادیو


laghari
بیوگرافی هنرمندان