16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر

16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر

معارضین مسلح سوری در منطقه "معلولا" قبر یک کشیش مسیحی را نبش قبر کردند.


16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر


16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر


16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر


16+ نبش قبر کشیش مسیحی در سوریه+ تصاویر


a
مطالب داغ چند روز گذشته