معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)
معرفی بهترین جزیره های دنیا
جزایر “تورکس و کایکوس” در دریای کارائیب عنوان بهترین جزیره دنیا را در سال 2015 از آن خود کرد.

رتبه بندی سالیانه بهترین جزیره های دنیا در سایت “تریپ ادوایزر” به ترجمه سایت نازوب منتشر شد. رتبه بندی سایت تریپ ادوایز بر اساس نظرات گردشگران در نقاط مختلف دنیا تهیه می شود.  وجه اشتراک همه این جزایر زیبایی بی اندازه آنها است.

 

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

 جزایر “تورکس و کایکوس”

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جزیره “مائوئی” یکی از جزایر هشت گانه ایالت هاوایی آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد

 

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جزیره “روآتان” هندوراس در جایگاه سوم قرار گرفت

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جایگاه چهارم متعلق به “سادورینی”یونان است

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جزیره “کو تائو” در تایلند در جایگاه پنجم قرار دارد

 

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

در جایگاه ششم،جزیره “مادیرا”(کشور پرتغال) که در شمال اقیانوس اطلس قرار گرفته است

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جایگاه هفتم متعلق به جزیره بالی در اندونزی است

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جایگاه هفتم متعلق به جزیره بالی در اندونزی است

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جایگاه هشتم از آن موریس در جنوب غربی اقیانوس هند است

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

در جایگاه نهم،جزیره “بورا بورا” در پلینزی فرانسه قرار دارد

 

معرفی بهترین جزیره های دنیا (عکس)

جایگاه دهم متعلق به جزیره “فرناندو دی نوروها” در ایالت “پرنامبوچو” برزیل است


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته