ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

قدرت چشایی درکودکان چاق چقدر است

مجموعه : پزشکی
قدرت چشایی درکودکان چاق چقدر است
 
توانایی این کودکان در تشخیص طعم تند، تلخ، شیرین، شور و ترش ضعیف است که برای جبران این کمبود و لذت بردن از طعم غذا پرخوری می کنند.
 
نازوب به نقل از «MSN»، اگرچه توان کودکان چاق در تشخیص طعم شیرینی با دیگر کودکان یکسان است اما قدرت چشایی آن ها در تشخیص دیگر طعم ها ضعیف است.
در این مطالعه شرایط ۹۴ کودک بررسی شد. این مطالعه نشان می دهد کودکان چاق کمتر می توانند طعم ها به ویژه طعم شور و تلخ را تشخیص دهند.

 

 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته