زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)

مجموعه : اخبار گوناگون
زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)

 

 

زایمان این زن برای اولین بار با روش هیپنوتیزم انجام گرفت.

زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)


زایمان یک زن در ایران با هیپنوتیزم (تصویری)برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته