عکس جالبی از پناهیان در لبنان

عکس جالبی از پناهیان در لبنان
 
لبنان-پایگاه جنتا-سال 61- از سمت راست: شهید سید عباس موسوی فرمانده حزب الله لبنان، علیرضا پناهیان، یکی از شهدای حزب الله لبنان
 
 
 

عکس جالبی از پناهیان در لبنان

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان