کنترل ربات‌ها با قدرت ذهنی (عکس)

مجموعه : علمی
کنترل ربات‌ها با قدرت ذهنی (عکس)
 تحقیقات نیکوللیس این بار بیشتر به منظور حرکت بازو و پاها بوده است. در کنفرانس "تد" در آوریل 2012 یک محقق پروتز عصب شناسی به نام "میگل نیکوللیس" توضیح داد: یک پیشرفت تکنولوژی بسیار زیبا داشته است. وی رباتی که با قدرت ذهن کار انجام می دهد ساخته است.

سال هاست که گروه دانشمندان و تیم تحقیقات توانسته اند رابطه ای بین پالس های الکتریکی با اشیا رباتیک و مغز برقرار کنند.

 

کنترل ربات‌ها با قدرت ذهنی (عکس)
 
نیکوللیس گفت: در سال 2003 این مطالعات توسط "اورورا" بوزینه ای دم کوتاه یا نوعی میمون قدیمی انجام شد. وی قادر بود از راه دور تنها با فکر خود یک بازوی رباتیک را برای خوردن کنترل کند. اورورا متوجه شده بود که هیچ حرکتی نمی تواند بکند و فقط می توانست تصور کند و با اراده خود صاحب غذا شود.
 

کنترل ربات‌ها با قدرت ذهنی (عکس)
 
از آن زمان آزمایشات پیشرفت کرد و نیکوللیس و تیم او قادر بودند برای امکان پذیر شدن کنترل یک ربات از راه دور آزمایشاتی بر روی میمون ها انجام دهند. او توضیح می دهد سیگنال های کنترل یک میمون ربات 20 میلی ثانیه سریع تر از سیگنال عضلات مغز اوست.
 
این علامت یک انقلاب زیبا در زمینه پروتز استفاده شده توسط افرادی است که یک یا دو بازوی خود را از دست داده اند. او مایل است این تکنولوژی پیشرفت های خاصی داشته باشد. هدف او از این پروژه دوباره راه رفتن معلولین است.
 

کنترل ربات‌ها با قدرت ذهنی (عکس)
 
او می گوید: ما خیلی دوست داریم یک بازوی سوم مکانیکی برای کمک در کارهای خانه داشته باشیم اما مهم تر از آن استفاده این ابزار برای انسان های معلول که بازوها و پاهای خود را از دست داده اند به کار خواهد رفت.

تاکنون آزمایش های انجام شده توسط میمون ها بوده است. ولی تصور کنید با چنین موفقیتی دانشمندان به سطح بعدی گذر کنند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان