جزئیات زیر آب رفتن اثر تاریخی لرستان!

مجموعه : اخبار
جزئیات زیر آب رفتن اثر تاریخی لرستان!
خبرهای جدید ایران و جهان
به گزارش ناز وب، عطا حسن پورگفت: آبگیری سد سیمره به عنوان یکی از مهمترین فاجعه های قرن اخیر به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه عقب نشینی آب این سد موجب بروز این مشکل در استان لرستان شده است، اظهار داشت: آثار تاریخی و باستانی شناسایی شده در محوطه سد سیمره مربوط به دوره های تاریخی، پیش از تاریخ تا دوره اسلامی است.
وی برخی از این آثار را شامل شهر تاریخی ساسانی برز قباله، تپه های باستانی پیش از تاریخ مربوط به دوره نوسنگی به نام چیاسبز، قلعه سیرم شاه، پیروز علی عنوان کرد و گفت: با توجه به خشکسالی و برخی مشکلات اکنون میزان آب این سد تا حدودی کاهش داشته و برخی از آثار به بیرون از آب آمده که نیاز به انجام کاوش در این منطقه است.
حسن پور افزود: در این زمینه با وزارت نیرو برای کاهش مشکلات موجود و جهت انجام کاوش های باستان شناسی رایزنی هایی صورت گرفت که باید 20 محوطه در این منطقه کاوش شود که تنها هفت میلیارد ریال اعتباربه میراث فرهنگی لرستان تخصیص داده شد که رقم بسیار پایینی است.
وی با بیان اینکه باید پیش از آبگیری دوباره کاوش های باستانی روی این آثار صورت گیرد، اظهار داشت: از سال 90 تاکنون آثار تاریخی و باستانی از قدیمی ترین زمان تاریخی تا دوره پیش از اسلام به دلیل ساخت این سد زیر آب رفته است که نیاز به کاوش های باستان شناسی دارد.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان