جنین 40 ساله در شکم این زن 82 ساله!!

جنین 40 ساله در شکم این زن 82 ساله!!
مطالب خواندنی و جالب
یک زن کلمبیایی بعد از اینکه به‌دلیل درد شکم به بیمارستان رفت متوجه شد بیش از ۴۰سال است که جنین مرده‌ای را در شکمش حمل می‌کند. هنگامی که از این زن 82ساله اسکن تهیه شد جنین در عکس‌ها به خوبی نمایان شد و پزشکان تصمیم گرفتند برای بیرون آوردن اینجنین  ، زن سالخورده را جراحی کنند.
 
دکتر کمررامیرز درباره این رویداد پزشکی می‌گوید: این پدیده به‌دلیل وجود جنین در بیرون از رحم روی می‌دهد و به جنین سنگی (stone baby) مشهور است. گفتنی است، از آنجا که بدن در برخی موارد جنین های مرده را به‌عنوان جسمی خارجی شناسایی نمی‌کند تا مدت‌ها می‌تواند میزبان آن باشد.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان