جنجال شلاق خوردن دختر عرب به جرم درگیری با هوو

جنجال شلاق خوردن دختر عرب به جرم درگیری با هوو

به گزارش ناز وب، یک دختر جوان عربستانی، وقتی متوجه شد استاد دانشگاهش همسر دوم شوهر اوست وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.
رسانه های عربستانی با انتشار خبر درگیری این دانشجو با استادش، در این باره نوشتند: دختر دانشجو متوجه شده بود که شوهرش همسر دیگری اختیار کرده است و بر حسب اتفاق همسر دوم او استاد وی در دانشگاه بود و به همین دلیل او آنقدر از این اتفاق خشمگین شد که استادش یا به عبارتی همسر دوم شوهرش را مقابل همه دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار داد. استاد هم از دانشجو شکایت کرد و دادگاه دخترک را به شلاق محکوم کرد.

 

 

جنجال شلاق خوردن دختر عرب به جرم درگیری با هوو

گفتنی است، انتشار تصویر شلاق زدن او در فضای مجازی حرف و حدیث های بسیار زیادی را در پی داشت. گروهی از کاربران موافق اجرای حکم علیه وی بودند زیرا ازدواج شوهرش با هر زنی را جایز دانستند اما دسته ای دیگر با تکیه بر مسأله احساسات، درگیری او با استادش را ناشی از احساساتی شدنش تلقی کردند از همین رو حکم صادر شده در حق وی را ظالمانه توصیف کردند.
اما گروهی دیگر از کاربران این تصویر را بهانه کردند تا حکومت و مقامات سعودی را مورد انتقاد قرار دهند. برای مثال یکی از کاربران در این باره نوشت: کی می رسد زمانی که تصویر شلاق خوردن مسئولان حکومتی را که در مقابله با پیامدهای سیل اخیر کم کاری کرده اند، ببینیم؟! و یا کی می رسد زمانی که تصویر شلاق خوردن مسئولان فاسد در حکومت را شاهد باشیم؟! اما کاربر دیگری نوشت: چرا دختران روسپی در عربستان را بازداشت و شلاق نمی زنید اما این دخترک دانشجو را شلاق می زنید؟! منظره شلاق زدن او صحنه ای بسیار کریه بود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان