سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

برگزیده ای از سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

 

فراموش نكنید كه نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان كنید، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید. بنجامین فرانكلین

 جملات آموزنده بنجامین فرانكلین

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

دهان خردمند در قلب اوست.بنجامین فرانكلین

سخنان بسیار آموزنده بنجامین

اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید. بنجامین فرانكلین

زیباترین عکس نوشته های بنجامین فرانکلین

فقیر برای سیر كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی. بنجامین فرانكلین

سخنان بنجامین فرانكلین

زندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.بنجامین فرانكلین

سخنان پند آموز بنجامین فرانكلین

نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند.

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد. بنجامین فرانكلین

بنجامین فرانكلین

سحرخیزی یك گنج است.

****

اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.بنجامین فرانكلین

عکس هایی از نوشته های بنجامین فرانكلین

دارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی.بنجامین فرانكلین

جملات الهام بخش فرانکلین

دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.بنجامین فرانكلین

سخنان پند آموز و تامل برانگیز بنجامین فرانكلین

برای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید.بنجامین فرانكلین

سخنان بنجامین فرانكلین

تنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند.بنجامین فرانكلین

 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.• سخنان بنجامین فرانكلین •.•.•.•.•.•.•.•.•.•

 

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد.

 

جمله های پند آموز از بزرگان جهان

 

چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.

 

سخنان تامل بر انگیز و زیبای بنجامین

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید.بنجامین فرانكلین

•.•.حرف و سخنان حکمت آموز بنجامین فرانكلین.•.•

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند.

 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.• سخنان بنجامین فرانكلین •.•.•.•.•.•.•.•.•.•

 

كسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد.

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید.

 

 آثار به یادماندنی بنجامین فرانكلین در قالب جملات و عکس نوشته

 

از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.

 

بنجامین فرانكلین

 

رشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد.

 

•.•.•.•.•.•.•.•.•.• بنجامین •.•.•.•.•.•.•.•.•.•

 

بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.

• سخنان بنجامین فرانكلین •.

 

در زیر خاك به قدر كافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف كردن آن بدترین كارهاست. زیرا زمانی كه از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت.

 

هیچ وقت به گمان آنكه زمان كافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید كه همیشه زمان، كوتاه و ناچیز است. 

 

.•.•.• پندهای بنجامین فرانكلین •.•.•

 

سخنان بسیار زیبا و آموزنده بنجامین فرانکین

 

اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید. 

 

.•.•.• عکس هایی از جملات منتخب بنجامین فرانكلین •.•.•.

 

نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.

 

تصاویری از مجموعه سخنان بنجامین بزرگ جهان

 

انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند.

 
عکس نوشته های زیبا و فلسفی سخنان بزرگان
سخنان ارزشمند و بسیار تاثیر گذار از بزرگان و افراد مشهور
عکس نوشته و سخنان زیبا و آموزنده بزرگان ویژه پروفایل

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان