یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

ضرب المثل های جالب انگلیسی

ضرب المثل های جالب انگلیسی
منتخب چند ضرب المثل پرکاربرد انگلیسی
 
دوستانت باید مثل کتابهایی که می خوانی کم باشند و گزیده .

**************
عالیترین سلاح برای مغلوب کردن دشمن خونسردی است .
 
**************
به زن لال هم اگر راز خود را بسپاری فاش خواهد شد .

**************
کسیکه در برابر حسود طاقت بیاورد و خونسرد باشد ، یا خیلی خوش قلب است و یا از آهن ساخته شده است .
 
**************
طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.
 
**************
ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.
 
**************
شوهر به مرد کن نه به پول.
 
**************
یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.

بیوگرافی هنرمندان