قطب مواد مخدر در روستایی زیبا و دیدنی به رنگ آبی (عکس)

قطب مواد مخدر در روستایی زیبا و دیدنی به رنگ آبی (عکس)

قطب مواد مخدر در روستایی زیبا و دیدنی به رنگ آبی است. این روستا در سال 1930 به این شکل درآمد و از آن زمان تا به حال هرکس خانه ای می سازد یا حتی وسیله جدیدی را به روستا می آورد باید آبی رنگ باشد و غیر از آن شکل روستا به هم می ریزد.

 

 

 

هماهنگی و هارمونی در میان خانه های یک روستا می تواند یکی از زیباترین جذابیت های آن باشد. معمولا در هر روستا خانه ها یک طبقه، کوچک و زیبا هستند اما یکی از روستاهای مراکش به سبک خاصی درست شده است.
به گزارش نازوب روستای “Chefchaouen” یکی زیباترین نقاط در دنیاست که هر ساله چندین میلیون توریست ها را به سمت خود می کشاند. این روستا به شکل خاصی طراحی شده است که همه چیز در آن آبی رنگ است.

البته این روستا با همه زیبایی که دارد نکات ضعیفی نیز در آن دیده می شود یکی از این نکات ضعیف کشت مواد مخدر به صورت گسترده در این روستا است که آن را به قطب مواد مخدر در مراکش تبدیل کرده است.

 

 

قطب مواد مخدر در روستایی زیبا و دیدنی به رنگ آبی (عکس)

قطب مواد مخدر در روستایی زیبا و دیدنی به رنگ آبی (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان