انتخاب دختر زشت و شایسته کارتون خواب !! عکس

انتخاب دختر زشت و شایسته کارتون خواب !! عکس
پاداش "ترز فان بل" که برنده این مسابقه بود از  این قرار بود: یک سال زندگی بدون پرداخت اجاره در یک آپارتمان …
 
به گزارش ناز وب ترز فان بل در اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی بود که توانست عنوان "دختر شایسته بی‌خانمان" در شهر بروکسل پایتخت بلژیک را بدست آورد.
 
انتخاب دختر زشت و شایسته کارتون خواب !! عکس
 
 
یک سازمان خیریه در بلژیک به اسم آرته‌ فیکس با برگزاری مسابقه دختر شایسته بی خانمان قصد داشت توجه اذهان عمومی را به مشکلات افراد بی‌خانمان‌ جلب کند. پاداش "ترز فان بل" که برنده این مسابقه بود از  این قرار بود: یک سال زندگی بدون پرداخت اجاره در یک آپارتمان . البته بسیاری از سازمان‌ های خیریه برگزاری چنین مسابقه‌ ای را نقض حرمت و کرامت انسان خواندند و مخالق شدید خود را با ادامه چنین مسابقاتی اعلام کردند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان