عکسی نایاب از شهلا توکلی همسر جهان پهلوان تختی

عکسی نایاب از شهلا توکلی همسر جهان پهلوان تختی

به گزارش ناز وب، پهلوان تختی او در ۳۰ بهمن ۱۳۴۵ با شهلا توکلی ازدواج کرد. پهلوان تختی از مخالفان سرسخت رژیم شاهنشاهی در ایران بود.

عکسی از شهلا توکلی همسر جهان پهلوان تختی

عکسی نایاب از شهلا توکلی همسر جهان پهلوان تختی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان