عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا

عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا

با راب فلر چیره دست ترین آرایشگر عجیب و ماهر دنیا آشنا شوید.

 

زمانی که کسی وارد مغازه “راب فلر” می شود، میداند که به یک آرایشگاه عجیب با شیوه خاص کوتاه کردن موی سر آمده است و باید خودش را برای یک مدل موی جالب آماده کند.

به گزارش نازوب، “راب فلر” آرایشگر چیره دستی است که می تواند تصاویر دلخواه شما را روی سرتان پیاده کند او هر روز ده ها مشتری را به همین شکل اصلاح می کند و روی سر آن ها تصاویر مختلف یا پرتره های هنرمندان معروف را تنها با کوتاه کردن مو می کشد.

عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا

در نگاه اول به نظر می رسد روی سر مشتری های او با قلم مخصوص نقاشی شده است اما این چنین نیست و با کمی دقت خواهید دید که موی آن ها به این شکل اصلاح شده است. این روزها هر مشتری عکس دلخواه را تنها به فلر نشان می دهد و وی با استعداد خود آن ها را نقاشی می کند.

این روزها نزدیک به 10 سال از آغاز فعالیت این آرایشگر می گذرد و مشتری های او به مرور بیشتر شده اند. درست کردن هر موی سر نزدیک به 40 دقیقه طول می کشد و به هیچ عنوان از وسایل اضافی و مخصوص کمک گرفته نمی شود. تمام نقاشی ها تنها با ماشین اصلا و قیچی درست می شوند.

عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا

عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا

عکس های چیره دست ترین آرایشگر دیدنی دنیا


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان