گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)

گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)

شکار لحظه های جالب از گربه کنجکاوی که به خواندن روزنامه علاقه دارد! نازوب: گربه ها حیوانات کنجکاوی هستن. گاهی اوقات این کنجکاوی کار را به خواندن روزنامه های صبح هم می کشد.

 

گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)

گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)

گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)

گربه ی روزنامه خوان در خیابان های تهران (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان