باورنکردنی از کشوری که باغ وحش انسانی بوده! عکس

باورنکردنی از کشوری که باغ وحش انسانی بوده! عکس
این عکس مربوط به کشور بلژیک است و در سال ۱۹۵۸ گرفته شده است…
 
پنجاه سال پیش در بعضی از کشورهای اروپایی باغ وحش هایی از انسان وجود داشت. در این باغ وحش ها سیاه پوستان و به ویژه کودکان سیاه پوست به نمایش گذاشته می شدند. این عکس مربوط به کشور بلژیک است و در سال ۱۹۵۸ گرفته شده است.
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان