laghari

عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!

عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!

تعالیم تلمود دختر یهودی باید حوالی بلوغ ازدواج كند و پس از ازدواج، رعایت حجاب در مقابل همه مردان به جز پدر و شوهر بر او واجب است...
 
برخلاف تصور عموم مردم و حتی رسانه ها، حجاب تنها متعلق به مسلمانان نیست، در گزارش تصویری زیر، زنان و دختران یهودی ساکن کانادا از فرقه لف تاهور را مشاهده می کنید که کاملا حجابی شبیه زنان مسلمان هستند.
 

عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!

  ..

 از نظر آیین یهود، دختر یهودی تا قبل از ازدواج حدود خاصی برای پوشش دارد و آن عبارت است از پوشش ساده لباس كه دامن آن تا ده سانت زیر زانو و آستین آن تا آرنج است و موی سر به شرط سادگی می‌تواند مشخص باشد( البته هنگام عبادت باید پوشیده شود‌) و در صورتی كه به شانه برسد باید جمع گردد.
 
البته طبق توصیه های اكید تعالیم تلمود دختر یهودی باید حوالی بلوغ ازدواج كند و پس از ازدواج، رعایت حجاب در مقابل همه مردان به جز پدر و شوهر بر او واجب است.
 

عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!


عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!


عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!


عکس های زنان جذاب و با حجابی که مسلمان نیستند!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان