پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات

 

 

یک دختر جوان در اقدامی اعتراض آمیز، بر روی میز رئیس بانک مرکزی اروپا پرید و بر سر او خرده کاغذ ریخت.

 

 

نازوب: ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در حالی که روز چهارشنبه در مقر این نهاد واقع در فرانکفورت آلمان در جریان یک کنفرانس خبری مشغول تشریح تصمیمات و مواضع سیاستگذاران بانک مرکزی بود از سوی یک معترض مورد حمله قرار گرفت.

 

 

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

 

 

به گزارش نازوب، دختر جوانی با پریدن بر روی میزی که ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا پشت آن مستقر بود در حالی که فریاد می زد «دیکتاتوری بانک مرکزی اروپا را متوقف کنید» بر روی رییس این نهاد کاغذهای تکه تکه شده ریخت.

 

 

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

 

 

چند ثانیه بعد ماموران امنیتی مستقر در سالن برگزاری کنفرانس این معترض را دستگیر کردند.

 

 

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

 

به دنبال این حرکت کنفرانس خبری برای دقایقی متوقف اعلام شد.

 

 

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)

پریدن عجیب دختری روی میز مقامات (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان