ما را دراینستاگرام دنبال کنید

عاقبت راه رفتن رو مخ آقا پلنگ! (تصویر)

عاقبت راه رفتن رو مخ آقا پلنگ! (تصویر)
 
در هنگام عکسبرداری سرگی کوتلنیکوف روس از یک پلنگ در کشور بوتسوانا ، ناگهان پلنگ فوق سعی کرد تا این عکاس را بخورد اما سپس معلوم شد تا این حیوان قصد داشته وی را بترساند تا دیگر هوس عکاسی ار این حیوان را نکند.
 
 
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
a