laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!
 
نام این تمرین 11 روزه نظامی Cobra Gold 2014  است و مدرس تایلندی نحوه کشتن مار کبری را آموزش می دهد و تفنگداران دریایی به نوشیدن خون مار تشویق می شوند.
 
اینجا در جنگلهای تایلند 13 هزار سرباز از 7 کشور تمرین زنده ماندن می کنند. تصاویری از تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار کبری و کندن سر مرغ زنده با دهانو …..
 

تایلند استان "چون بوری"

  تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

  تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

  تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

  تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

  تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!

تصاویر چندش آور برای تمرین زنده ماندن!کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن حشرات؛ بخشی از تمرین زنده ماندن در جنگلهای تایلند در استان "چون بوری"است.

نام این تمرین 11 روزه نظامی Cobra Gold 2014  است و مدرس تایلندی نحوه کشتن مار کبری را آموزش می دهد و تفنگداران دریایی به نوشیدن خون مار تشویق می شوند.این تمرین شجاعت با فشردن مار مرده و چکیدن خون در دهان سربازان ادامه پیدا می کند.

در این تمرین سربازانی از تایلند، امریکا، سنگاپور، اندونزی،ژاپن، کره جنوبی و مالزی شرکت داشته و فنون زنده ماندن در جنگل را یاد می گیرند و حملات آبی خاکی، تخلیه نیروها، حمل و نقل انسانی را یاد می گیرند. در جنوب آسیا خون مار به عنوان داروی سلامتی فروخته می شود.


بیوگرافی هنرمندان