قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

 

هنر جدیدو جالب بافت فرش با کاغذ!!!
isabelle daëron با استفاده از تکه های کاغذ، هنری بازیافتی را طراحی کرده است. او از رول های کوچک و فشرده کاغذهای رنگی به شکل های دایره و مستطیل به عنوان سازندهای قالیچه خود استفاده می کند.

 

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)

قالیچه ای جالب از نوع کاغذ!! (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان