ما را دراینستاگرام دنبال کنید

آیا می دانید … ؟

آیا می دانید … ؟

*دانستنی های جالب درباره ی خورشید

 

آیا می دانید که … فاصله از زمین ـ000/000/150 کیلومتر است.

آیا می دانید که … قطر آن ـ000/393 /1 است.

آیا می دانید که … Heat حرارت سطح ـ00 5 /5 درجه سانتی گراد است.

 

Lady Sun خورشید خانم سنگین ترین جرم منظومه ی شمسی است.

خورشید ۹۹.۸% کل جرم منظومه ی شمسی را در خود دارد ( باقی مانده ی جرم منظومه ی شمسی بیشتر در سیاره ی مشتری جمع شده است).

اطلاعاتی در رابطه با خورشیدمان در زیر آورده ایم که می توانید بعنوان مرجع شناخت خورشید از آنها استفاده نمایید:

زمین سالی یک بار دور خورشید می چرخد و خورشید تقریباً هر ۲۵ روز یک بار دور محور خودش می چرخد.اگر با یک هواپیمای جت از کره زمین به سمت خورشید سفر کنید سفر شما نوزده سال طول خواهد کشید. البته چنین سفری ممکن نیست.

میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند برای تولید برق موردنیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است.

روستای جنگ تپه در چالدران آذربایجان غربی آخرین مکان در ایران است که خورشید در آن غروب می کند.

نور خورشید همه ی رنگ های رنگین کمان را دارد اما آن ها با هم ترکیب می شوند و نور سفید را می سازند.

زمین سالی یک بار دور خورشید sun می چرخد و خورشید تقریباً هر ۲۵ روز یک بار دور محور خودش می چرخد.

اگر با یک هواپیمای جت از کره زمین به سمت خورشید سفر کنید سفر شما نوزده سال طول خواهد کشید. البته چنین سفری ممکن نیست.

تغییر فاصله ی زمین و خورشید The distance between the earth and the sun تاثیر چندانی بر دمای زمین ندارد بلکه زاویه تابش خورشید در این مورد موثر است.

وقتی به خورشید نگاه می کنید صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده می کنید.

خورشید در مدار کهکشان شیری با سرعت ۹۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت میکند.

فشار در مرکز خورشید تقریبا ۷۰۰ میلیون تن بر ۴,۵ متر مربع است.

خورشید در هر یک ثانیه ۴,۲۰۰ هزار تن جرم خود را بصورت انرژی در فضا منتشر می کند.

عمر خورشید ۵ میلیارد سال می باشد.

خورشید فقط ۱ بر ۴۰,۰۰۰ جرم خود را از دست داده است.

 

آیا می دانید که … حرارت مرکز ـ000 /000/15 درجه سانتی گراد است.

آیا می دانید که … جرم ـ000 /333 برابر جرم زمین است.

آیا می دانید که … زمان تشکیل ـ حدود 5 میلیارد سال پیش است.

آیا می دانید که … زمان اتمام ذخیره هیدروژن و متلاشی شدن هسته ـ4 تا 5 میلیارد سال بعد است.

 

دانستنیهایی در مورد رویدادهای مهم علم پزشکی

 

آیا می دانید که … نخستین انتقال خون به انسان ـ سال1905 انجام شد.

آیا می دانید که … اولین درمان دیابت{مرض قند}با انسولین به وسیله ی فردریک بنتینگوچارلزبست ـ سال1922 انجام شد.

آیا می دانیدکه … کشف پنی سیلین به وسیله ی الکساندر فلیمینگ- سال 1928 اتفاق افتاد.

آیا می دانید که … راه اندازی نخستین کلیه ی مصنوعی یا دیالیزـ سال1943

آیا می دانیدکه … تهیه واکسن فلج اطفال به وسیله ی یوناس سالک ـ سال1955 انجام شد.

آیا می دانید که … نخستین عمل پیوند قلب به وسیله ی دکتر کریستن بارنارد در کیپ تاون افریقای جنوبی ـ سال1967

آیا می دانید که … ریشه کنی آبله با استفاده از واکسینا سیون سراسر جهان ـ سال 1979 اتفاق افتاد.

آیا می دانید که … تشخیص اولین بیماری ایدز ـ1981 انجام شد.

 

دیگر دانستنی های خواندنی

 

عجایب و دانستنی های جالب جنسی در دنیای حیوانات

دانستنی های کوتاه و سرگرم کننده و شگفت انگیز

دانستنی های متحیر کننده فضا/ از کهکشان سیگار تا چشم شیطانی!

حقایق و دانستنی های جالب و شگفت انگیز درباره ماهی ها


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان