نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نقاشی های بسیار زیبای و 3 بعدی نوجوان 15 ساله که چشم ها را خیره می کند!

 

نازوب، João A. Carvalho aka J Desenhos هنرمند 15 ساله برزیلی است که بخاطر نقاشی های سه بعدی اش در دفترچه یادداشت مشهور شده. او طرح خود را می کشد و با استفاده از خطوط آبی به آن ها بعد می دهد .

 

او خطوط را به صورت دستی می کشد و هرجا که لازم است آن ها را ادامه می دهد. آثار جالب این هنرمند 15 ساله را می توانید در زنگ تفریح ببینید.

 

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نقاشی های سه بعدی و دیدنی

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نقاشی های فوق العاده نوجوان 15 ساله

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نقاشی های ماهرانه

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نمونه نقاشی های بسیار زیبا و جالب

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

نوجوان 15 ساله با این نقاشی ها همه را شوکه کرد

 

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان