گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

این سریال دیدنی داستان زندگی محمدرضا پهلوی را از زمان بازگشت وی از سوئیس در سال ۱۳۱۵ تا زمان مرگ به تصویر می‌کشد.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی “معمای شاه” تا پایان سال در کاخ نیاوران ادامه دارد و سال آینده در شهرک غزالی پیگیری می‌شود. سریال معمای شاه عنوان مجموعه تلویزیونی با ژانر تاریخی به کارگردانی محمدرضا ورزی است.

این سریال داستان زندگی محمدرضا پهلوی را از زمان بازگشت وی از سوئیس در سال ۱۳۱۵ تا زمان مرگ به تصویر می‌کشد. در این مجموعه ۱۶۰۰ بازیگر و بیش از ۱۵۰ نفر از عوامل سینمای ایران حضور دارند.

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

جهت تکمیل پست، عکس ثریا همسر شاه اضافه شد

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه

گریم دیدنی مهراوه شریفی نیا در نقش همسر شاه


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان