laghari

چرا برخی رنگ‌ها را می‌شنوند و صداها را می‌چشند !!؟

مجموعه : دانستنی ها
چرا برخی رنگ‌ها را می‌شنوند و صداها را می‌چشند !!؟

آیا می دانستید که چرا برخی رنگ‌ها را می‌شنوند و صداها را می‌چشند؟ !!

 

به گزارش نازوب، تیمی از دانشمندان دانشگاه ملی استرالیا دیدگاه‌های جدیدی درباره حس‌آمیزی یعنی اثر شنیدن رنگ‌ها، دیدن صداها و پدیده‌های بین‌حسی دیگر ارائه داده‌اند.

بر اساس یافته‌های به دست‌آمده، افراد دارای قدرت حس‌آمیزی، ارتباطات روانی بسیار قوی‌تری بین مفاهیم مرتبط دارند.

 

برای این اشخاص، واژگانی مانند پزشک و پرستار بسیار به هم مرتبط‌ هستند در حالی که مفاهیم پزشک و میز بسیار با هم غیرمرتبط بوده و این موضوع در مورد این افراد، شدیدتر از افراد فاقد حس‌آمیزی است.

 
َ
این یافته‌ها می‌تواند به محققان در درک بهتر معماهای حس‌آمیزی کمک کند که از هر 100 تن بر یک نفر اثر می‌گذارد.

به گفته دانشمندان حاضر، ارتباطات قوی‌تری بین نواحی مختلف مغز به ویژه بین آنچه بخش زبانی مغز و بخش رنگ مغز خوانده می‌شود، وجود دارند. این اتصالات به اثر محرک منجر می‌شود که بر اساس آن، یک محرک در یکی از بخش‌های مغز، موجب فعالیت بخش دیگری در مغز می‌شود.


بیوگرافی هنرمندان