laghari

ضربُ المثل های آلمانی

ضربُ المثل های آلمانی

در این بخش با ضرب المثل های خواندنی و جالب آلمانی بیشتر آشنا شوید.

.

.

.

.

مثل آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی.
.
مثل آلمانی : زمان دوای خشم است.
.
مثل آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است.
.
مثل آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از کیف پولت محافظت کن.
.
مثل آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیست بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید.

.
مثل آلمانی :  تملق سم شیرین است.
.
مثل آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند.
.
مثل آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان.
.
مثل آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود.
.

مثل آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است.
.
مثل آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند.
.
مثل آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند.
.
مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در همانجا بمانی.
.
مثل آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.
.

مثل آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید.
.
مثل آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.
.
مثل آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.
.
مثل آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.
.
مثل آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.
.
مثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
.
مثل آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.


بیوگرافی هنرمندان