به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

عشق این زن و شوهر ستودنی است!

 

به گزارش نازوب، آلکساندر توژکو 95 ساله و ژانت توژکو 96 ساله اهل سن دیگو کالیفرنیا پس از 75 سال زندگی مشترک به فاصله کوتاهی از هم درگذشتند.

 

 

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

 آنها که در هشت سالگی باهم آشنا شده بودند ، در سال 1940 ازدواج کردند. وضعیت جسمانی آلکساندر پس از شکسته شدن استخوان لگنش چند هفته قبل وخیم شد و همسرش هم بیمار شد.

 

 

آنها به فرزندانشان گفتند آخرین آرزویشان این است که درکنار هم بمیرند و چند روز قبل در حالیکه دستان هم را گرفته بودند به فاصله چند ساعت درگذشتند.

 

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

 

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

 

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)

 

به این می گن عشق، عشق زن و شوهری که جهانی شد (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان