تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی (عکس 18-)

تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی (عکس 18-)

دیدن این کشتار وحشیانه به همه افراد توصیه نمی شود

.

.

.

.

.

.

.

 

نازوب، گروه تروریستی داعش با حمله به منزل یکی از خانواده های بانفوذ شهر موصل، تمام اعضای خانواده و ۲۴ نفر از مهمانان آنها را که همگی دختر بودند را بعد از تجاوز قتل عام کردند!!!

 

 

اغلب میهمان ها شرکت کننده در این مجلس، همکلاسی های دختر این خانواده بودند که در جشن فارغ التحصیلی او شرکت کرده بودند.

 

تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی (عکس 18-)

تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی (عکس 18-)

تجاوز و کشتار دختران در یک پارتی (عکس 18-)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان