یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)

یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)

 

بعد از اینکه دانه های قهوه مسیر پر پیچ و خم دل و روده فیل را گذراند و خارج شد، تصفیه و شسته می شود و بعد کیلویی 1100 دلار (حدود 30 میلیون ریال) فروخته میشود.

 
این نوشیدنی گرانقیمت یک فنجان قهوه است ولی با این تفاوت که راه طولانی تری را طی کرده است. به گزارش نازوب نحوه تهیه کردن این قهوه بدین شرح است که دانه های قهوه را به خورد فیل می دهند، بعد از اینکه دانه های قهوه مسیر پر پیچ و خم دل و روده فیل را گذراند و خارج شد، تصفیه و شسته می شود و بعد کیلویی 1100 دلار (حدود 30 میلیون ریال) فروخته میشود.
 
 
 
یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)
 
یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)
 
یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)
 
یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)
 
یک نوشیدنی نفرت انگیز و چندش آور و گران قیمت!! + (عکس)
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان