نوزادی که با دو دندان کامل به دنیا آمد ! + (عکس)

نوزادی که با دو دندان کامل به دنیا آمد ! + (عکس)

 

رسانه ای شدن این نوزاد به دنیا آمده با دودندان!!

جانا جونز ۳۱ ساله و لی ۳۲ ساله بعد از بدنیا آمدن فرزندشان با دیدن دو دندان کامل در دهان نوزادشان کاملا شوکه شدند.

 

نوزادی که با دو دندان کامل به دنیا آمد ! + (عکس)

اغلب بچه ها از ماه ششم به بعد شروع به دندان در اوردن می کنند اما اولیور جیمز با بقیه بچه ها اندکی فرق می کند چرا که دو دندان کامل در جلو در آورده است. به گفته پزشکان ممکن است دو دندان افتاده و جایگزین شوند و ممکن است این اتفاق هم نیفتد.

از هر ۲۰۰۰ نوزاد یکی با دندان (البته نه بدین شکل) بدنیا می آید که برخی پزشکان مسائل ژنتیک و زیاد بودن کلسیم بدن مادر را دلیل آن می دانند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان