falhafezz
falhafezz
laghari

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

 

یک مادر دلشکسته که نوزاد 6 ماهه اش را در سال 1998 از دست داد تصمیم گرفت به زنانی که تجربه مشابه دارند کمک کند.  او دست به یک اقدام خیرخواهانه زد و به همراه یک تیم متشکل از عکاسان حرفه ای از نوزادان نارس متولد شده در بیمارستان ها عکس میگیرد.

آنها نام این کار را ” پروژه صد روزه ” گذاشته اند و از 100 روز اول تولد یک نوزاد نارس عکس تهیه میکنند . او میگوید اگرچه این کار بسیار سخت است اما یک روز وقتی این نوزادان کودکان سالمی باشند این عکس ها یادگاری خوبی از دوران سختی کشیدن پدر و مادرها خواهد بود. پس این کار ارزشش را دارد.

 

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

12. Baby Hayley weighed just 1 lb 5.9 oz when she was born at 27 weeks and four days due to preeclampsia. She was in the NICU for 84 days.

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)

اقدام بسیار جالب این خانم دلشکسته! + (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان