زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 این مزارع در فصلهای مختلف رنگهای بسیار زیبایی به خود میگیرند ( با توجه به رنگ ساقه های برنج) قدمت این مزارع به بیش از 500 سال قبل باز میگردد.

 

مزارع تراس مانند در روستای لانگ ژنگ در کشور چین واقع هستند. این مزارع برنج در نزدیکی رودخانه و به صورت طبقه طبقه از پایین تا بالای کوه واقع شده اند و مناظر بسیار زیبایی را پدید آورده اند. این مزارع در فصلهای مختلف رنگهای بسیار زیبایی به خود میگیرند ( با توجه به رنگ ساقه های برنج) قدمت این مزارع به بیش از 500 سال قبل باز میگردد .

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

عجیب ترین مزارع برنج/دیدنیهای چین

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

عجیب ترین مزارع برنج/دیدنیهای چین

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

عجیب ترین مزارع برنج/دیدنیهای چین

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

زیبا و عجیب ترین مزارع برنج دنیا (تصاویر)

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان