falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

این زیردریایی قادر به نگهداری 12 ساعت اکسیژن در کابین است و خود به خود فشار داخلی را تنظیم می‌کند

 

وسیله نقلیه‌ای به نام Manatee جهت سفرهای دریایی شخصی و تحقیقات پژوهشگران توسط طراحی به نام ادواردو گالوانی طراحی شده است.

Manatee یک زیردریایی امن و راحت برای همه است؛ یک وسیله نقلیه شناور جمع و جور و شخصی که گنجایش 4 مسافر دارد و برای سفرهای دریایی و اکتشافات گیاهان و جانوران زیر آب طراحی شده است و تا عمق 9 متر زیر آب می‌تواند برود.

این زیردریایی قادر به نگهداری 12 ساعت اکسیژن در کابین است و خود به خود فشار داخلی را تنظیم می‌کند؛ شامل دو دسته فرمان است که یکی کنترل کننده و جلوبرنده است و دیگری جهت داده‌های ناوبری استفاده می‌شود؛ در واقع ناخدا از طریق دسته فرمان و صفحه نمایش، این زیردریایی را کنترل می‌کند.

این زیردریایی دارای یک مانیتور برای کنترل سطح ارتباطات، اکسیژن و سطح CO2، وضعیت موتور و باتری، دوربین تصویری و ضبط است؛ این وسیله نقلیه شناور دارای ردیاب صوتی است؛ اطلاعات هم توسط صفحه نمایش نشان داده می‌شود هم به صورت صوتی به ناخدا اعلام می‌شود.

Manatee دارای صندلی‌های معلق و راحت است و دارای دوربینی است که صحنه‌های زیر آب را ضبط می‌کند و قادر به نمایش اطلاعات ضبط شده است.

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

عکس های دیدنی از زیر دریایی خانوادگی!

 


بیوگرافی هنرمندان