یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

جمجمه هایی به این شکل دیده بودید! تصاویر

مجموعه : فرهنگ و هنر
جمجمه هایی به این شکل دیده بودید! تصاویر

 

هنر و خلاقیت هایی که تمامی ندارد و این بار منبت کاری های دیدنی روی جمجمه های حیوانات مرسوم شده است!!

 

منبت کاری هنری است که سالها در کشور های مختلف بر روی چوب و مس وغیره بکارمیرود. اما در کمتر کشوری سابقه منبت کاری روی جمجمه حیوانات وجود دارد.

در بالی این گونه منبت کاری روی جمجمه حیوانات مرسوم است.

نمونه هایی از این کنده کاری و منبت کاری های بسیار زیبا را روی جمجمه حیوانات مختلف از جمله تمساح ، گاو ، بوفالو و حتی گوزن را در این آلبوم تاپ ناپ شاهد هستید.

جمجمه هایی به این شکل دیده بودید! تصاویر

جمجمه هایی به این شکل دیده بودید! تصاویر

جمجمه هایی به این شکل دیده بودید! تصاویر


بیوگرافی هنرمندان