مردانی که درد زایمان را نتوانستند تحمل کنند! + تصاویر

مردانی که درد زایمان را نتوانستند تحمل کنند! + تصاویر

 

بکر ترین ایده ی جهان را کشور چین برای مردان در نظر گرفته است چون هیچ گاه هیچ مردی واقعا نمی تواند درد زایمان خانم ها را تصور کند!

 

تلویزیون محلی در چین به مناسبت روز مادر مسابقه‌ای را با حضور 20 داوطلب برگزار کرد تا به آنها درد ناشی از زایمان مادران را با استفاده از دستگاه شوک الکتریکی شبیه سازی کند و نتیجه آن بود که هیچ یک از مردان نتوانستند بیش از 30 ثانیه تاب این درد را بیاورند.

مردانی که درد زایمان را نتوانستند تحمل کنند! + تصاویر

 

مردانی که درد زایمان را نتوانستند تحمل کنند! + تصاویر

 

مردانی که درد زایمان را نتوانستند تحمل کنند! + تصاویر


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان