moharam

جنجال مجسمه برهنه شیطان در پارک + تصاویر

جنجال مجسمه برهنه شیطان در پارک + تصاویر

 

مقامات ونکوور می گویند یک مجسمه برهنه از شیطان در یکی از پارک های بزرگراه Grandview که جنجال بزرگی بپا کرده بود حذف شد.

این مجسمه از آناتومی انسان به شکل قرمز الگو گرفته شده و این مجمسه برهنه شیطانی در پارک اولین چیزی است که رهگذران را به خود جلب می کند!! . که هیج کس مسولیت ایجاد این مجسمه را برعهده نگرفت!!!

برهنگی این مجسمه برای رعایت موارد اسلامی توسط نازوب هاشور خورده است.

 

ت

 

 

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان